Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2019

Trong danh mục: Modding, Nổi bật, Thư viện

The Curve

Đăng bởi |02/11/2016 - 11:17 am|Modding, Nổi bật, Thư viện|0 Lời bìnhUnibody Mechanical Keyboard.
Full Aluminium 6061 Case
Base: Aluminium or Japanese Acrylic
Inspired from SS Note 5 by nhenhophach

the_curve_nhenhophach-1

the_curve_nhenhophach-2

the_curve_nhenhophach-3

the_curve_nhenhophach-4

the_curve_nhenhophach-5

the_curve_nhenhophach-6

the_curve_nhenhophach-7

the_curve_nhenhophach-8

the_curve_nhenhophach-9

the_curve_nhenhophach-10

the_curve_nhenhophach-11

the_curve_nhenhophach-12

the_curve_nhenhophach-13

the_curve_nhenhophach-14

the_curve_nhenhophach-15

the_curve_nhenhophach-16

the_curve_nhenhophach-17

the_curve_nhenhophach-18

the_curve_nhenhophach-19

 

Comments

comments

Thảo luận (0)

Ghi lại vài dòng bình luận