Thứ Tư, 19 Tháng Chín, 2018

Bài viết tổng hợp

Hiển thị 5 kết quả trong 1 trang.
Xem lưu trữ: Tháng Mười Một 2016

5

The Old Man

Đăng bởi |31/01/2016 - 12:39 am|Modding, Thư viện

80% Nhôm 6061

12487156_573881782760349_5427572884492854658_o
12314389_561021110713083_1209537458739396577_o
12184053_553454001469794_8620196914118873155_o

Trivium-Joker Edition

Đăng bởi |03/12/2015 - 2:02 pm|Dự án, Modding, Thư viện

Project Weaven phiên bản Joker

12182636_551328445015683_1923920212490872822_o

Corsair 760T-Watercooled

Đăng bởi |03/12/2015 - 1:55 pm|Thư viện

Build nhanh với ống uốn đơn giản. Thực hiện bởi nhenhophach

12182476_1008309682524902_4443424571237764267_o

Khủng long HP Z840

Đăng bởi |28/10/2015 - 3:29 pm|Thư viện

2

Case build-Air 540 Watercool

Đăng bởi |20/10/2015 - 10:37 am|Modding, Thư viện

Case 001-2015 KH: Nguyen Huu Thang